BERGAMA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN  DUYURU
 
 
 

29.12.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında yapılan bazı düzenlemeler ile Kararnamenin 25 inci maddesi ile 3152 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında Pasaport ve Pasaport yerine geçen belgeler ve Sürücü Belgelerinin verilmesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına eklenmiştir.

02.04.2018 tarihinden itibaren umuma mahsus Pasaport ve Sürücü Belgeleri İlçe Nüfus Müdürlüğünce verilecektir. Bu itibarla Pasaport ve Sürücü Belgeleri randevu işlemleri https://randevu.nvi.gov.tr web adresinden alınabilecektir.
Sürücü Belgeleri, Pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı harç ve ödemeleri anlaşmalı bankalar ve Vergi Dairesine yatırılarak alınacak makbuz ile gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.